• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy "Razem"
    KRS 0000226910

Misja
Cele działań:
-sprawowanie opieki medycznej nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo
-rozwój rehabilitacji, pomoc osobom cierpiącym, przystosowanie ich do życia
-założenie i prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
-pomoc osobom bezdomnym, bądź znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz innym wymagającym pomocy w ramach posiadanych środków
-współpraca z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami

Prowadzone działania
Formy działań:
-prowadzenie punktu informacyjnego
-prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
-usługi rehabilitacyjne
-poradnictwo prawne
-organizowanie wycieczek dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin
-działania integracyjne: przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
-szkolenia dla lokalnych NGOs
-subkonta w celu dofinansowania leczenia

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.