• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy
    KRS 0000226954

Misja:
Wspomaganie inicjatyw społeczności wsi Jamy i okolic w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury społecznej i socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oświatowych, religijnych, kulturalnych i bytowych.

Prowadzone działania:
Rozpoczęto budowę Kaplicy Mauzoleum.
Przygotowano materiały na budowę szkoły podstawowej.
Przygotowano tereny pod zbiornik wodny.
Wykonano pomnik na cmentarzu w Ostrowie ku czci pomordowanym w 1944 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.