• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Namysłowska Dobra Szkoła"
    KRS 0000227022

Misja
Celem stowarzyszenia jest szeroka pomoc szkole i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie w stworzeniu lepszej i atrakcyjniejszej edukacji zwiększającej szanse życiowe młodzieży.
Stowarzyszenie zamierza finansowo wspierać:
-uczniów niezamożnych,
-uczniów szczególnie uzdolnionych,
-inicjatywy edukacyjne, kulturalne i sportowe,
-rozwój kultury fizycznej i sportu,
-koła zainteresowań i zajęcia fakultatywne,
-wypoczynek i rekreację młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.