• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb"
    KRS 0000227024

Misja
Pomoc rodzinom, w których urodziło się dziecko z Zespołem Downa - udostępnianie literatury, informacje na temat wczesnej interwencji, kontakty z rodzinami, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, informacje na temat szkolnictwa specjalnego.

Prowadzone działania
- kontynuacja cyklu spotkań na temat placówek wychowawczych i edukacyjnych;
- gromadzenie i wymiana informacji na temat ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne;
- rozpowszechnianie informacji na temat naszego Stowarzyszenia;
- wymiana informacji na temat osób i instytucji życzliwych dzieciom z zespołem Downa;
- bieżąca informacja na temat uprawnień dla osób niepełnosprawnych;
- współpraca z LFOON;
- tworzenie strony www;
- współpraca z Policealnym Studium Pracowników Służb Socjalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.