• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia
    KRS 0000227147

Prowadzone działania
Wspieranie osób potrzebujących pomocy z terenu gminy Smętowo, głównie poprzez zbieranie środków finansowych, np. organizacja zbiórek publicznych, festynów. Zebrane pieniądze przeznaczane są na pomoc osobom indywidualnym, np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowywanie leczenia medycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.