• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Jesteśmy Tacy..."
    KRS 0000227161

Misja
Stowarzyszenie powstało w celu wspierania osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do w miarę samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapobiegania ich alienacji społecznej.

Prowadzone działania
Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych bez ograniczeń wiekowych, zdrowotnych i terytorialnych. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, natomiast beneficjentem TYLKO osoba niepełnosprawna.
Działania i programy:
Jesteśmy w trakcie realizacji wraz z Grupą Wolontarystyczną "AGRAFKA" projektu "Program Młodzież w Działaniu". Ponadto organizujemy imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym.
W swoich planach i zamierzeniach mamy stworzenie instytucji wspomagających rozwój i usamodzielnienie osób niepełnosprawnych, prowadzenie poradnictwa prawnego oraz pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych o zbliżonym profilu działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.