• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego
    KRS 0000227281

Prowadzone działania
Podnoszenie poziomu nauczania i wychowania w szkołach na wszyskich poziomach, upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego, projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych, tworzenie szkół i klas autorskich, wypracowanie skutecznych metod szkolenia zawodowego nauczycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.