• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zdrowia Zagłębia Miedziowego w Lubinie
    KRS 0000227336

Prowadzone działania: wspieranie świadczeń i rozwoju ochrony zdrowia poprzez udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą; udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego oraz pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu takiego wsparcia osobom chorym i poszkodowanym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.