• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy "Nowy Świat"
    KRS 0000227340

Celami działania Fundacji są:
- Podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
- Pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.
- Popularyzacja i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania i edukacji osób niepełnosprawnych.
- Rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagającej specjalnej troski.
- Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną.

Prowadzone działania
Beneficjentami niesionej pomocy są uczniowie i ich rodziny, wychowankowie placówek szkolnictwa specjalnego:
-Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach
ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice, tel. 0-32 253 95 70
-Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach im. M. Grzegorzewskiej
ul. Gliwicka 148 a, 40-852 Katowice, tel. 0-32 254 18 67
www.zssnr11katowice.neostrada.pl
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Filaretów 5, 43-100 Tychy, tel. 0-32 218 00 50
www.szkoly.edu.pl/sosw.tychy
-Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
Pl. Wolności 3, 41-400 Mysłowice, tel. 0-32 222 20
republika.pl/zsspec_myslowice/
- Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. St. Mikołajczyka 55, 41-200 Sosnowiec, tel. 0-32 266 65 96
www.albert.krakow.pl
-Fundacja Nowej Ewangelizacji "Duc In Altum" im. Jana Pawła II
-Centrum Wsparcia Medycznego i Farmaceutycznego
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź, tel. 0-32 360 17 70
www.ducinaltum.czestochowa.opoka.org.pl
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie
ul. 11-go Listopada 7, 42-500 Będzin, tel. 0-32 267 46 12
-Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "SKARBEK" w Mysłowicach
ul. Strumińskiego 4a, Mysłowice, tel. 0-32 222 68 27
www.skarbek.webd.pl

Fundacja działa w środowiskach lokalnych wiążąc darczyńców z osobami potrzebującymi wsparcia w ich społecznościach. Aktywnie uświadamiając problematykę niepełnosprawności, procesów rehabilitacji i integracji zawodowej osób upośledzonych umysłowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.