• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wyrównywanie Szans - Fundacja
    KRS 0000227378

Współpracujemy ze szkołami i przedszkolami dla realizacji dwóch zasadniczych celów:
- wspierania procesów edukacyjnych, pozyskiwanie środków na zajęcia pozalekcyjne oraz materiały edukacyjne,
- kojarzenie biznesu z placówkami edukacyjnymi

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.