• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza
    KRS 0000227822

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem poprzez realizowanie zasad dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, korekcyjnych.
Celem Ośrodka jest stworzenie wychowankom możliwie najlepszych warunków opiekuńczo-wychowawczych, zdrowotnych i materialnych dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

Misja naszego ośrodka brzmi:
Jesteśmy jedna rodziną.

Wizja:
Poprzez codzienność w naszym ośrodku przygotowujemy się do życia w rodzinie.

Prowadzone działania:
Placówka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 do 19 roku życia.
Przebywają w niej dzieci pozbawione ciepła rodzinnego, porzucone przez najbliższych, dzieci zaniedbane środowiskowo, upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz dzieci w normie intelektualnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.