• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim
    KRS 0000227899

Celem Fundacji jest:
- ochrona i promocja służby zdrowia
- udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- poprawienie zaopatrzenia Powiatowego Zespołu Szpitali w aparaturę medyczną, doagnostyczną, terapeutyczną oraz środki lecznicze.

Prowadzone działania:
Prowdzenie wypożyczalni sprzętu medycznego dla osób z powiatu oleśnickiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.