• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Leśnikom i Ich Rodzinom Imienia Huberta Jurczyszyna
    KRS 0000227907

Celem zasadniczym Fundacji jest ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna pracownikom i byłym pracownikom z jednostek wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i ich rodzinom.

Do końca 2011 r. Fundacja przyznała pomoc finansową 66 pracownikom na łączną kwotę 541 tys.zł
Środki na realizację celów Fundacji pochodziły dotychczas m.in. z: funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów, dochodów z darów i zbiórek oraz wpływów z 1 % podatku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.