• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - "Być Jak Inni"
    KRS 0000227948

Misja
Jesteśmy zespołem specjalistów chcących nieść skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom autystycznym, niepełnosprawnym intelektualnie, z porażeniem mózgowym oraz innymi dysfunkcjami.

Wśród nas są: lekarze, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci integracji sensorycznej, wolontariusze z dyplomami pokrewnych specjalności i inne osoby zaangażowane w działalność naszej Fundacji.

Celem naszej Fundacji jest:
-Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
-Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki i lecznictwa nad osobami niepełnosprawnymi
-Współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się niepełnosprawnymi
-Podejmowanie działań na rzecz obrony interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Nasza Fundacja prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Dla Dzieci, w ramach którego działają:
-Poradnia Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
-Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
-Poradnia Logopedyczna
-Gabinet Rehabilitacji Ruchowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.