• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę
    KRS 0000228104

Misja
1. Pomoc chorym na białaczkę.
2. Zakup sprzętu medycznego.
3. Finansowanie badań diagnostycznych.
4. Popularyzacja wiedzy medycznej o tej chorobie.
5. Podnoszenie standardów leczenia, opiekowania się pacjentem podczas choroby.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę działa przy specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Odbiorcami działań Stowarzyszenia są pacjenci tego szpitala. Stowarzyszenie zakupiło sprzęt medyczny dla oddziału, telefony na salę, sprzęt AGD, sprzęt rehabilitacyjny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.