• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podlaskie Centrum Sztuki
    KRS 0000228182

Misja
Celem Fundacji jest działanie na rzecz twórczego i artystycznego rozwoju społeczności Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Organizujemy m. in. koncerty, imprezy integracyjne, realizujemy przedstawienia teatralne, prowadzimy również Szkołę Muzyczną I i II st.

Prowadzone działania
1. Działania na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
2. Prowadzenie Szkoły Muzycznej I i II st im. F. Chopina w Białymstoku.
3. Prowadzenie i organizacja kursów, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych.
4. Organizowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.