• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
    KRS 0000228279

Misja:
Działanie na rzecz wszechstronnego, kulturowego, społecznego i gospodarczego rozwoju Kaszub i Pomorza.
Kulturalno-oświatowe promowanie regionu.

Prowadzone działania:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jego działalność ma charakter regionalno-kulturowy. Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronny rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. Pragniemy chronić tradycję i rozwijać kulturę kaszubsko-pomorską, a jednocześnie budować społeczność nowoczesną zwróconą ku przyszłości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.