• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"
    KRS 0000228288

Misja
Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest niesienie wszelakiej pomocy osobom niepełnosprawnym . Rozpoczęliśmy prowadzenie przez nasze Stowarzyszenie zajęć takich jak: muzyczno-teatralne, plastyczno, rzeźbiarskie, komputerowe,taneczne i sportowe.W ramach naszej działalności zorganizowaliśmy naszą pierwszą WSPÓLNĄ MAJÓWKĘ, wspólnie bawiliśmy się na Andrzejkach, zorganizowaliśmy dla podopiecznych MIKOŁAJA z drobnymi upominkami, również organizujemy wyjazdy plenerowo-sportowe.

Prowadzone działania
Nadal kontynuujemy prace prowadzone przez zaprzyjaźnionych z nami nauczycielami i sponsorami. W 2006 roku wspólnie wyjechaliśmy na 7 dniowy turnus rehabilitacyjno-sportowy nad morze do Trzęsacza z którego to pobytu najbardziej ucieszeni są nasi podopieczni bowiem nawiązała się między nimi bliska nić, która teraz coraz bardziej nas łączy. Łączą nas już nie tylko wspólne problemy, ale także radość z każdego przeżytego wspólnie dnia. Ciągle staramy się o znalezienie pomieszczenia do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej albo ośrodka dziennego pobytu. W tym celu systematycznie gromadzimy środki, mając nadzieję, że utworzenie takiego ośrodka w Luboniu stanie się rzeczywistością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.