• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Menuet G-dur Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie
    KRS 0000228353

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest miedzy innymi:
1. Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego poprzez szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, wywodzących się ze środowisk o obniżonych możliwościach edukacyjnych.
2. Promowanie integracji europejskiej w środowiskach młodzieżowych.
3. Pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie i jej uczniom oraz promocja Szkoły w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania:
Organizacja konkursów, spotkań, koncertów i innych imprez promujących edukację muzyczną. Pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna OSM I Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.