• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!"
    KRS 0000228443

Celem stowarzyszenia jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, wykorzystania ich potencjału w pełnieniu ról społecznych, inicjowanie i wspieranie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia i godnego życia oraz wszechstronna pomoc ich rodzinom.

Od grudnia 2009 roku podstawową formą naszej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych jest prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników. Po więcej informacji o naszych Warsztatach zapraszamy na naszą stronę wtzjestesmy.pl
Dla osób niepełnosprawnych, które nie są uczestnikami naszych Warsztatów organizujemy pomoc psychologa i zajęcia z fizjoterapeutą. Od pięciu lat organizujemy doroczny Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" na który zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców z terenu Gminy Wiązowna i gmin sąsiednich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.