• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej
    KRS 0000228551

Misja:
Krzewienie działań patriotycznych, charytatywnych i legislacyjnych dotyczących ludzi, którzy przeżyli i tych którzy zginęli na Sybirze.

Prowadzone działania:
Wspieranie i wydobywanie wspomnień, pamiętników, książek utrwalających gehennę Sybiraków. Pomoc prawna i materialna Sybirakom potrzebującym wsparcia. Przybliżanie historii młodzieży zesłańców, krzewienie postaw patriotycznych głównie wśród dzieci i młodzieży w Ojczyźnie i na emigracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.