• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Solidarni Stalowej Woli"
    KRS 0000228561

Prowadzone działania
Fundatorem organizacji jest NSZZ "Solidarność" działający przy Hucie Wola w Stalowej Woli. Celami fundacji jest pomoc pracownikom huty (pomoc finansowa, rzeczowa, aktywizacja zawodowa byłych pracowników, przekwalifikowywanie pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy, walka o prawa pracowników); jak też działanie na rzecz społeczności lokalnej (aktualnie organizacja przygotowuje dwa boiska dla młodzieży - do piłki nożnej i siatkowej- na największym osiedlu w Stalowej Woli).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.