• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt (ZTPZ)
    KRS 0000228766

Misja
Ratowanie bezdomnych i bezbronnych zwierząt.
Współpraca ze schroniskami, instytucjami powołanymi do zachowania ładu i porządku w gminach oraz realizacji ustawy o ochronie zwierząt.
Prowadzenie akcji edukacyjnej - szkolenie inspektorów i wolontariuszy.
Informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach wychodzących na przeciw potrzebom gmin i społeczności lokalnych.

Prowadzone działania
Wprowadzanie i propagowanie na terenie całego kraju programu komputerowego prowadzenia schronisk, celem ułatwienia pracy, a także ujednolicenia zasad zbierania informacji o problemach zwierząt bezdomnych. Sprzężenie tego programu z centralną bazą danych ma stworzyć rozwiązanie problemu zwierząt bezdomnych i porzuconych, pozwoli na szybkie odnajdywanie właścicieli stworzeń. Programy mogą być wdrożone w całym kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.