• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Felis"
    KRS 0000228933

Główny cel statutowy Fundacji to walka z bezdomnością zwierząt. Sterylizujemy, leczymy, szukamy nowych domów. Organizujemy tanie zabiegi dla zwierząt osób, które nie są w stanie sfinansować sterylizacji z własnych środków. Pomagamy przy odławianiu i transporcie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.