• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku
    KRS 0000229006

Prowadzone działania
PSD prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Integracja środowiska diabetyków poprzez pomoc, koleżeństwo i życzliwość.
1) Ochrona i promocja zdrowia
2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych
3) Edukacja diabetologiczna
4) Działalność charytatywna

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.