• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
    KRS 0000229127

Misja
Celem Stowarzyszenia jest szerzenie zdobyczy współczesnej nauki, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zapobieganiu i leczeniu otyłości i chorób jej towarzyszących, rozwijanie działalności naukowej.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa w środowisku medycznym: gastrologów, internistów kardiologów, diabetologów, hibertenzjologów i organizuje sympozja, zjazdy, odczyty, prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną, naukową, konsultacyjną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.