• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate (Polish TSC Association)
    KRS 0000229137

Jesteśmy organizacją o zasięgu ogólnokrajowym z siedzibą w Gdyni. Reprezentujemy interesy osób chorych na Stwardnienie Guzowate. Zrzeszamy osoby chore, ich rodziny i opiekunów. Celem naszego działania jest zrzeszenie osób chorych i zdrowych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej kompleksowej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i komunikacyjnych. Dlatego pragniemy stworzyć ośrodki kompleksowej diagnostyki i leczenia a także popularyzować problem choroby, ponieważ wykryta odpowiednio wcześnie, w większości przypadków, dawałaby chorym szansę na normalne życie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.