• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ave
    KRS 0000229157

FUNDACJA AVE, organizacja pożytku publicznego, realizuje niekomercyjne projekty edukacyjno-artystyczno-pomocowe. Siedziba organizacji mieści się w Warszawie, fundacja realizuje projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

Celem podejmowanej działalności artystycznej, edukacyjnej, wychowawczej, turystycznej jest twórcza animacja i aktywizacja dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, a także integracja międzypokoleniowa.

Przy Fundacji działają amatorskie chóry: Aveciątka, Avetki, Ave Men, Gold Old Ave, mające na swoim koncie ponad 40 nagród na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od 10 Fundacja organizuje ogólnopolski teatralno-muzyczny festiwal bożonarodzeniowy Betlejem u Avetek, jeden z największych w Polsce, a także szereg innych wydarzeń konkursowo-festiwalowych: m.in. Międzynarodowe Juwenalia III Wieku, Międzynarodowy Festiwal Garażowych Zespołów Rockowych „Dobra strona rocka”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i Literacki ks. Twardowskiego i in. Przy Fundacji działa także klub kajakowy, realizujący edukacyjne wyprawy kajakowe dla dzieci, młodzieży i seniorów (projekt integracji międzypokoleniowej „Super czad z dziadkiem w kajaku”, projekt ekologiczny „Kajakowe Pogotowie Recyklingowe”, projekt spływów dla osób niepełnosprawnych „RAZEM wypłyńmy na głębie” i in.). Fundacja AVE systematycznie organizuje warsztaty twórcze, zimowe i letnie obozy edukacyjno-artystyczne dla dzieci z domów dziecka, wystawy, rajdy rowerowe, uruchomiła Wirtualne Muzeum Białołęki, prowadzi program stypendialny "Dla Edukacji". Fundacja prowadzi również działania z zakresu edukacji historycznej - m.in. Klub Poszukiwaczy Historii oraz coroczną ogólnopolską imprezę, upamiętniającą Powstańców Warszawy - spływ Wisła przez Miasto Nieujarzmione organizowany 1 VIII. Wydawany jest także młodzieżowy miesięcznik "Aveciarz" (nakład 20 000 egz.), w całości tworzony przez młodych ludzi. Fundacja animuje również wolontariuszy - stale zaangażowanych jest w działania Fundacji ok. 120 osób od dzieci po seniorów. Co roku w kilkudziesięciu projektach Fundacji uczestniczy ponad 12 000 osób. Programy Fundacji wspierają m.in.: m.st. Warszawa, Woj. Mazowieckie, MKiDN, MSiT.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.