• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Spełnione Marzenia"
    KRS 0000229218

Misja:
Zapewnienie wszechstronnego nauczania oraz ciągłości kształcenia.
Zapewnienie realizacji zadań rehabilitacyjnych oraz pełnego rozwoju.
Pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, polepszenia warunków bytowych.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa na rzecz wspieranie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego. Pomagamy w zakupie sprzętu, dopsażaniu placówki, adaptacji budynku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.