• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Serce - Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej
    KRS 0000229507

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" jest społeczną organizacją ludzi dobrej woli lubiących dzieci, szanujących je i rozumiejących, ich dobro stawiających na pierwszym miejscu tak w teorii jak i w praktyce, gotowych przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw dzieci bez względu na zagrożenie interesów własnych. Realizując swoje cele SPDC "SERCE" opracowało i wdrożyło w życie program integracji dzieci z różnych środowisk pod nazwą Centrum Przyjaźni Dziecięcej, którego punkt dowodzenia znajduje się w Świdnicy, a filie powstają na terenie całej Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.