• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie "Mukszty"
    KRS 0000229649

Misja
Działania na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury naszej wsi, na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, działania na rzecz rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Prowadzone działania
- Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru wiejskiego wsi i sołectwa Zawady Ełckie, w szczególności w zakresie aktywizacji lokalnej i rozwoju infrastruktury wsi.
- Organizowanie i promowanie rekreacji przy wykorzystaniu miejsc już istniejących i spełniających takie wymogi: plaża miejska, boisko, przystań kajakowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.