• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocników "Oratorium im. Św. Antoniego" w Piotrkowie Trybunalskim
    KRS 0000229791

Misja:
Pomoc społeczna świadczona dzieciom i ich rodzinom: żywienie odzież, obuwie, sprzęt, pomoc w nauce i spędzanie czasu wolnego (wolontariusze- studenci Akademii Świętokrzyskiej), pomoc medyczno-higieniczna (opiekunowie-emerytowani lekarze).

Odbiorcy to głownie dzieci z ubogich, patologicznych, niepełnych rodzin.
Zapewniamy dzieciom od godziny 15 do 18, 19 możliwość korzystania ze świetlicy i z posiłków (kanapki, herbata, bądź gorący posiłek i deser (owoce, ciastka, nabiał). Dzieci w świetlicy odrabiają lekcje, bądź bawią się. Opiekunami są wolontariusze: studenci, emerytowani pracownicy służby zdrowia, socjolog, psycholog, Ojcowie Benedyktyni, którzy zawsze służą pomocą nie tylko duchową.
Celami Stowarzyszenia są: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie krajoznawstwa- wypoczynek dzieci- kolonie, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu- zajęcia systematyczne na basenie, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu. Realizujemy działania przez tworzenie i finansowanie wspólnoty świetlicy środowiskowej "Oratorium św Antoniego", współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.