• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ostatni Rejs"
    KRS 0000229804

Celem działania jest:
1) Wszechstronna działalność w zakresie pomocy społecznej dla sierot i rodzin marynarzy kontraktowych, którzy wypłynęli w swój ostatni rejs i nie powrócili z morza w wyniku wypadków losowych, zostawiając w trudnej sytuacji życiowej rodziny lub doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu.
2) Wszechstronna działalność w zakresie pomocy społecznej dla ludzi morza, którzy stali się ofiarami nieuczciwych armatorów tanich bander i nie mają środków do życia.

Prowadzone działania:
Fundacja "OSTATNI REJS" z siedzibą w Wolinie jest Organizacją Pożytku Publicznego, non-profit, oparta w swoim działaniu na Wolontariacie (nikt z Zarządu czy Rady Nadzorczej nie pobiera wynagrodzenia) pod opieką której są, marynarze po wypadkach w czasie pracy na statku oraz owdowiałe Rodziny Marynarskie z całego kraju, ludzi poległych na morzu, niezależnie od miejsca, czasu i okoliczności w jakich zginęli.
W większości są to Rodziny w bardzo złej kondycji psychicznej po stracie bliskich podczas pracy na morzu z dala od rodzinnego domu, zdrowotnej oraz materialnej.

Fundacja na dzień dzisiejszy poszukuje wsparcia darczyńców (instytucji i osób prywatnych), na rzecz osieroconych rodzin po marynarzach zmarłych w czasie kontraktu, które nie otrzymały od armatora odszkodowania, ani zaległych należności z tyt. pracy po zmarłym.
Osierocone rodziny pozostawione samymi sobie nie są w stanie same poradzić sobie ze zdarzeniami losowymi, rozgrywającymi się daleko od rodzinnego domu, przez co potrzebna jest dla nich pomoc po traumatycznych przeżyciach, aby mogły stanąć na przysłowiowe nogi.
Fundacja pragnie skupić wokół jej idei osoby i instytucje rozumiejące problemy Ludzi Morza, zainteresowane pomocą w realizowaniu jej celów, aby jak największej liczbie osób potrzebujących można było tej pomocy udzielić, przeciwdziałając marginalizacji społecznej tej grupy zawodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.