• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko Dziecka"
    KRS 0000229817

Misja
Pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie niepełnosprawnej, z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin patologicznych, zagrożonych długotrwałym bezrobociem, z autyzmem.
Działalność edukacyjno-profilaktyczna, terapeutyczno-korekcyjna, informacyjno-konsultacyjna, rehabilitacja zawodowa, społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu.

Prowadzone działania
Organizacja wyjazdu dzieci niepełnosprawnych z rodzicem na turnus rehabilitacyjny, wyjazdów na basen, konferencje, kampania parkingowa na rzecz osób niepełnosprawnych, działania włączające młodzież w akcje przeciw narkotykom,działania na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.