• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy
    KRS 0000229864

Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia jest:
a)Świadczenie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy oraz ich rodzinom,
b)Organizowanie wypoczynku, zakup sprzętu oraz pomoc i prowadzenie rehabilitacji
c)Prowadzenie działalności propagandowej oraz szkoleniowej w odniesieniu do dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy.

Naszym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy oraz ich rodzinom. Prowadzimy działalność propagandową oraz szkoleniową w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Wspomagamy zakup pomocy edukacyjnych. Organizujemy wypoczynek dla całych rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wspieramy prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy.
Nasza akcje cieszące się dużym udziałem dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy to realizacja cyklu zajęć pod hasłem - UCZYMY SIĘ MÓWIĆ Z HISTORIĄ I TRADYCJ, Nauczanie przez działanie, Logorytmika dla dzieci, prowadzenie Grupy Wsparcia Rodziców, cykl spotkań z filmem dla całej rodziny, organizowanie warsztatów dla terapeutów mowy, nauczycieli, rodziców, Zorganizowano szereg imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców. Zorganizowane spotkania, szkolenia, konkursy, imprezy
i wycieczki edukacyjne były także okazją do prezentowania osiągnięć, pozwoliły uwierzyć w sukces zarówno dzieciom jak i ich rodzicom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.