• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego i Sępoleńskiego "Dziecko w Rodzinie"
    KRS 0000229874

Misja
Wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki krajoznawczej.

Prowadzone działania
Uczestniczenie w konkursie ofert zarządu kujawsko-pomorskiego pt. "Pomoc dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi", uczestnictwo w konkursie pt. "Wspieranie edukacji", konkurs pt. "Zakres pomocy społecznej". Organizacja "Biesiady rodzinnej".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.