• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja PP Teraz Życie
    KRS 0000230259

Misja
W obszarze Ochrony i Promocji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Działalności charytatywnej
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocji i organizacji wolontariatu

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.