• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "Razem Łatwiej"
    KRS 0000230295

Misja
Stowarzyszenie Pomocy "Razem Łatwiej" wspiera działalność Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo - Pielęgnacyjnych, Środowiskowych Domów Samopomocy i innych podobnych Placówek działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz udziela pomocy między innymi osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.