• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Morski "Horn"
    KRS 0000230300

Misja:
- popularyzacja żeglarstwa ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa morskiego,
- organizacja żeglarstwa morskiego,
- szkolenie żeglarskich kadr morskich,
- organizacja rejsów śródlądowych,
- organizacja żeglarstwa weekendowego.
- propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
- propagowanie działalności wychowawczej, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie rekreacji, turystyki, sportu i ochrony środowiska.
- propagowanie żeglarstwa wyczynowego poprzez organizację i udział w regatach i innych zawodach,
- upowszechnianie wiedzy marynistycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.