• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Z Drewnianej"
    KRS 0000230321

Misja
1. Wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży z placówek integracyjnych, potrzebujących wsparcia z uwagi na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, a także pomoc ich rodzinom,
2. Pogłębianie w świadomości społecznej potrzeb osób niepełnosprawnych oraz konieczności integracji tych osób z ich środowiskiem społecznym,
3. Aktywizowanie dzieci i młodzieży, poprzez wykorzystanie ich potencjału, w celu pełnienia różnorodnych funkcji społecznych.

Prowadzone działania
- Szkolenia wolontariuszy,
- organizowanie pracy wolontariuszy - pomoc w nauce, opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi,
- szkolenia dla nauczycieli z placówek integracyjnych,
- przygotowywanie konferencji podsumowującej dorobek szkoły na Drewnianej w zakresie kształcenia integracyjnego, w związku ze 100-leciem Szkoły,
- organizacja koncertów i aukcji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.