• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
    KRS 0000230385

Misja
Prowadzenie szkół i przedszkoli społecznych w oparciu o obowiązujące przepisy, wspieranie inicjatyw społecznych, rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych, wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych, prawnych w zakresach objętych celami, pomoc społeczna dla dzieci, niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, prowadzenie ogrodu ekologicznego.

Prowadzone działania
Prowadzenie Społecznej Szkoły i Gimnazjum w Kętrzynie.
Pomoc dzieciom chorym i w trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.