• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Olsztyn
    KRS 0000230392

Naszym głównym celem jest prowadzenie zajęć i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Obecnie szkolimy dzieci i młodzież w dwóch sekcjach sportowych: judo i strzelectwo. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy obozy sportowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.