• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Caritas Chrysti"
    KRS 0000230546

Misja
Celem powstania i działalności Stowarzyszenia jest ocalenie całego dziedzictwa humanitarnego, kulturowego i naukowego będącego dorobkiem całego dzieła Biskupa Nathana i jego kontynuatorów. Szczególną troską Stowarzyszenia jest staranie o godne warunki życia i leczenia osób psychicznie i nerwowo chorych oraz wszystkich zagrożonych patologią społeczną, a także ochrona przed dewastacją całego dorobku materialnego - budynków i urządzeń szpitala w Branicach, zabytków architektury sakralnej znajdujących się na terenie szpitala oraz innych dóbr.

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenia jest ratowanie przed upadkiem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. bpa J. M. Nathana w Branicach oraz troska o godziwe warunki życia i leczenia osób psychicznie i nerwowo chorych. Stowarzyszenie organizuje ratowanie budynków i urządzeń szpitala, renowację zabytków, prowadzi działalność edukacyjną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.