• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny
    KRS 0000230557

Prowadzone działania
Promocja i rozwój powiatu, poprawa bezpieczeństwa w powiecie, pomoc ofiarom wypadków.
Między innymi świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych, a zwłaszcza rzeczowej i finansowej. Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych. Wspieranie i finansowanie inicjatyw lub przedsięwzięć w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.