• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dziesiątka"
    KRS 0000230571

Naszym celem jest:
1. zagospodarowanie czasu pozaszkolnego dzieci i młodzieży,
2. promowanie,upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
3. popularyzacja i wspieranie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. promowanie dobrego obyczaju, poszanowanie tradycji i dóbr kultury,
5. organizowanie zajęć kulturalno-sportowych i wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży,
6. wsparcie działań placówek oświatowych w zakresie edukacji, ekologii, poszerzania wiedzy, sprawności fizycznej, wychowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.