• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ulice Osowej"
    KRS 0000230603

Celem Fundacji jest:
-poprawa warunków życia wspólnoty mieszkańców dzielnicy Gdańsk - Osowa, w tym rozwój infrastruktury dzielnicy,
-poprawa warunków szeroko rozumianej komunikacji w obrębie dzielnicy Gdańsk Osowa,
-ochrona środowiska w obrębie dzielnicy Gdańsk Osowa,
-działanie na rzecz prawidłowej i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi dzielnicy Gdańsk Osowa,
-działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Gdańsk Osowa,
-edukacja dzieci i młodzieży,
-działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w dzielnicy Gdańsk Osowa,
-pomoc finansowa, organizacyjna i szkoleniowa osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność w zakresie usług komunikacyjnych dla dzielnicy Gdańsk Osowa.

Prowadzone działania:
Fundacja "Ulice Osowej" w pierwszej kolejności będzie prowadzić działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców tych osiedli, które nie posiadają utwardzonych dróg dojazdowych.
Zależnie od ilości zebranych środków Rada Fundacji będzie podejmować decyzję o ich przeznaczeniu.
Podejmowane działania będą polegały na:
-realizacji niezbędnych doraźnych napraw dróg
-realizacji rozwiązań tymczasowych do czasu realizacji rozwiązań docelowych
-zlecaniu prac projektowych
-współpracy z Miastem w dążeniu do jak najszybszej poprawy sytuacji.
Obecnie Rada dostrzega najtrudniejszą sytuację na ulicach Homera, Orfeusza, Wodnika i Jednorożca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.