• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
    KRS 0000230780

Misją naszego Stowarzyszenia jest:
1) podejmowanie inicjatyw organizacyjnych oraz tworzenie bazy do uprawiania sportu i organizowanie wypoczynku dzieciom, młodzieży i dorosłym,
2) prowadzenie różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
3) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
4) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych na realizację zadań statutowych,
5) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony i promocji zdrowia,
6) działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie bazy do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku,
2) propagowanie zdrowego trybu życia,
3) prowadzenie pracy edukacyjnej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
4) organizowanie rajdów, obozów, festynów, itp.,
5) Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie ma na celu integrację społeczności lokalnej, włącza się w działania charytatywne, ekologiczne, oświatowe organizowane na terenie powiatu. Szczególna wagę przywiązuje do organizacji czasu wolnego dzieciom. Stowarzyszenie posiada działkę nad jeziorem, gdzie tworzy bazę noclegową, udzielając jej nieodpłatnie innym organizacjom. Aktualnie trwają prace, w celu wybudowania ośrodka, który służyłby społeczności lokalnej.

W dotychczasowym okresie działalności Stowarzyszenia zrealizowano następujące działania:
1) pozyskanie działki pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno (gm. Świdwin),
2) wykonano łącza wodno-kanalizacyjne,
3) doprowadzono energię elektryczną,
4) wybudowano sanitariaty na działce w postaci 2 WC i 1 łazienki,
5) zadbano o plaże przy działce poprzez nawiezienie piasku,
6) dokonywano i w dalszym ciągu dokonuje się systematycznego wykaszania trawy w okresie wiosenno-letnim,
7) wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy ośrodka,
8) przygotowano wniosek o dotację finansową z Urzędu Miasta Świdwin, który został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu do końca roku 2007 zostaną uruchomione i przekazane środki pieniężne,
9) pozyskano z akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego środki w kwocie 1774,02 złote,
10) zorganizowano szereg imprez m.in… festynu plenerowego p.n. "Powitanie lata 2006", "Bezpieczne wakacje", zorganizowano konkurs wiedzy ekologicznej, zawody wędkarskie oraz inne mini festyny,
11) dokonano w miesiącu czerwcu 2007 wylania fundamentów pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno oraz pozyskano drewno do wykonania konstrukcji budynku ośrodka.
12) w miesiącu grudniu 2007 dokonano zamknięcia 1 etapu robót budowlanych i dokonano odbioru - fundamenty i konstrukcje betonowe
13) W dniu 15 maja 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało kolejną dotację Burmistrza Miasta Świdwin na kwotę 15.000 zł, co pozwoli na rozpoczęcie 2 etapu budowy ośrodka - a mianowicie wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na późniejsze potrzeby przyszłego ośrodka.
14) Dnia 1 czerwca przystąpiono do wykonywania robót budowlanych przy budowie pomieszczenia, które ukończono we wrześniu 2008 roku.
15) W miesiącu lipcu 2008 roku stowarzyszenie pozyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie w wysokości 120.000 złotych na wdrożenie i uruchomienie programu statutowego pod nazwą "Animator jako instytucja integracji rodzin i społeczności gminy Świdwin" dzięki czemu pomożemy osobom długotrwale bezrobotnym na rynku pracy oraz sami zorganizujemy stanowiska zatrudnienia dla 5 osób. To olbrzymi sukces stowarzyszenia z czego jesteśmy bardzo dumni!!!
16) W grudniu 2008 roku wolontariusze stowarzyszenia uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Świąteczna Paczka" dzięki czemu 25 najuboższych osób z naszego powiatu otrzymało niezbędną świąteczną pomoc w postaci produktów spożywczych, odzieży i obuwia.
16) Miło nam poinformować również, iż z odpisów 1% za 2007 rok stowarzyszenie pozyskało dzięki państwu kwotę niebagatelną bo ponad 13.000 zł. Serdecznie dziękujemy za otrzymane wpłaty. Środki te pozwolą nam na kontynuowanie budowy ośrodka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.