• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja KOT - Koty Otoczone Troską
    KRS 0000230788

Misja:
Tworzenie i rozprowadzanie ulotek, plakatów itp. propagujących sterylizację jako jedyną metodę ograniczania nadpopulacji i tym samym bezdomności zwierząt.
Uświadamianie opiekunów kotów w temacie odpowiedniej opieki nad nimi.
Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
Sterylizacja kotów wolnożyjących i przywracanie ich do środowiska w którym żyły.
Organizowanie i finansowanie zabiegów sterylizacji, zakupu karm, lekarstw i akcesoriów oraz wyposażenia niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia zwierząt i opieki nad nimi do czasu adopcji.
Edukacja humanitarna.
Wspieranie wszelkich działań w zakresie ratowania i ochrony zwierząt.
Adopcje zwierząt do nowych odpowiedzialnych i kochających domów w całej Polsce.

Prowadzone działania:
Tworzenie i rozprowadzanie ulotek, plakatów itp. propagujących sterylizację jako jedyną metodę ograniczania nadpopulacji i tym samym bezdomności zwierząt.
Uświadamianie opiekunów kotów w temacie odpowiedniej opieki nad nimi.
Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
Sterylizacja kotów wolnożyjących i przywracanie ich do środowiska w którym żyły.
Organizowanie i finansowanie zabiegów sterylizacji, zakupu karm, lekarstw i akcesoriów oraz wyposażenia niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia zwierząt i opieki nad nimi do czasu adopcji.
Edukacja humanitarna.
Wspieranie wszelkich działań w zakresie ratowania i ochrony zwierząt.
Adopcje zwierząt do nowych odpowiedzialnych i kochających domów w całej Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.