• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "SNOA"
    KRS 0000230832

Głównym celem naszej działalności jest intensywna stymulacja dzieci z Autyzmem poprzez realizację indywidualnych programów terapeutycznych. Terapia prowadzona jest w domach dzieci oraz na terenie placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci. Pragniemy również rozpowszechnić problematykę Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych w lokalnym środowisku. Nasze programy pisane są przez specjalistów analizy behawioralnej. Poprzez nasze działania i sposób prowadzenia terapii staramy się udowodnić, że negatywne opinie na temat terapii behawioralnej są spowodowane nieodpowiednią postawą terapeutów nadużywających przemocy (bez względu na rodzaj terapii) i nie wypływają z założeń czy filozofii psychologii behawioralnej.

Realizujemy program finansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej, Władze Miasta Kwidzyna, Urząd Miejski w Gdańsku. Od roku 2008 możemy starać się o realizację projektów z PFRON. Realizujemy także terapię w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych finansowanych przez MOPS w Kwidzynie. Obejmujemy terapią w tej chwili 11 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Prowadzimy terapię indywidualną w ilości od 6 do 15 godzin tygodniowo. Współpracujemy z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (opracowywanie programów) oraz UG w ramach praktyk studenckich. Terapią i pomocą doradczą objęte są osoby z terenu Powiatu Kwidzyńskiego. Stowarzyszenie wspólnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kwidzynie prowadzi punt konsultacyjny, obejmujący swoim zasięgiem cały Powiat Kwidzyński. Dzięki współpracy ze specjalistą psychiatrii możliwe przeprowadzenie całościowej diagnozy dziecka, co stanowi dla rodziców bardzo duże ułatwienie.

Wspólnie z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych organizujemy wakacyjne obozy rehabilitacyjne dla naszych dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.