• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Graal Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci
    KRS 0000231038

Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują:
1) działania edukacyjne
2) wspomaganie rozwoju osobowego dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych
3) przygotowanie młodych ludzi do pełnienia ról społecznych
4) działania opiekuńczo - wychowawcze
5) wzbogacanie życia jednostki
6) działania na rzecz integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
7) rehabilitację i przystosowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w zintegrowanym społeczeństwie.

Stowarzyszenie zajmuje się działaniami na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, a także zapewnienia dzieciom z zespołem Downa i dziecięcym porażeniem mózgowym jak najlepszych warunków rozwoju.Głównym celem Stowarzyszenia jest budowa Centrum Integracyjnego Graal - ośrodka integracyjnego z kompleksowym programem rehabilitacji dla dzieci z zespołem Downa i dziecięcym porażeniem mózgowym. Program rehabilitacyjny obejmie:
- rehabilitację ruchową
- arteterapię (terapię przez sztukę)
- naukę zawodu.
Stowarzyszenie zajmuje się również budową platformy e-learningowej czyli internetowego systemu szkoleń, który umożliwi rodzicom dzieci niepełnosprawnych naukę różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.